Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2014

seagirlforever
Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji
— Guillaume Musso
Reposted fromautunno autunno
7202 39f8 500

edwardian-time-machine:

►Moonlight Monday

BELLE EPOCH SUMMER EVENING GOWN

1890s-1910s

Source

Reposted fromsaketini saketini

September 23 2014

seagirlforever
7572 6bd6
dobrze, że bez w końcu więdnie, jak każde kwiaty
Reposted fromelczi elczi

September 20 2014

seagirlforever
6521 6779
get up!
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
seagirlforever
Umiera się na wiele sposobów: z miłości, z tęsknoty, z rozpaczy, ze zmęczenia, z nudów, ze strachu... Umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej. Kiedy świat zacieśnia się do rozmiaru pułapki, śmierć zdaje się być jedynym ratunkiem, ostatnią kartą, na którą stawia się własne życie.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

August 03 2014

5777 3371 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

July 23 2014

seagirlforever
Mówię do siebie: NIE MYŚL! 
Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompesy pesy viaimponderabilia imponderabilia
seagirlforever
5675 1e2c
Reposted fromsaku saku viaimponderabilia imponderabilia
seagirlforever
Lepiej kobietę oburzać niż nudzić
— George Bernard Shaw
Reposted fromOlaTa OlaTa viaimponderabilia imponderabilia
seagirlforever
Nie można mieć pretensji do drewna, że nie reaguje na przyciąganie magnesu.
— Lidia Jasińska
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala
seagirlforever
2286 e309
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
seagirlforever
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz
— Rebecka Michaelson
Reposted fromcholernelove cholernelove

July 19 2014

seagirlforever
2503 e6ee 500
Reposted frombluff bluff
seagirlforever
2583 3bfd
Reposted fromzaczarowanysyf zaczarowanysyf

July 04 2014

seagirlforever
5550 ccb6
Reposted fromdhari dhari
seagirlforever
4050 c067 500
Reposted fromdiscord discord
seagirlforever
Reposted fromFlau Flau

June 13 2014

seagirlforever
"Znajdź mnie szybko. Zanim znajdzie mnie kto inny".
— Haruki Murakami
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence
seagirlforever
"Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze".
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence
seagirlforever
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl